Дефиниција интермолекуларне силе у хемији

Дефиниција интермолекуларне силе у хемији

Интермолекуларна сила је збир свих сила између два суседна молекула. Силе су резултат дејства кинетичке енергије атома и малих позитивних и негативних електричних наелектрисања на различите делове молекула који утичу на његове комшије и било каквог раствора који може бити присутан.

Три главне категорије интермолекуларних сила су дисперзионе снаге Лондона, интеракција дипола-дипола и интеракција јона-дипола. Везање водоника се сматра обликом интеракције дипол-дипол и тако доприноси нето интермолекуларној сили.

Супротно томе, интрамолекуларна сила је збир сила које делују у молекули између њених атома.

Интермолекуларна сила се мери индиректно коришћењем мерења различитих својстава, укључујући запремину, температуру, притисак и вискозитет.


Погледајте видео: Метална хемиска врска. Општа и неорганска хемија